ฮอนโมะกุ ซัมมิท ปาร์ค

โยโกฮะมะ·คาวาซะกิ 1ชม

ข้อมูลทั่วไป

สวนแห่งนี้ตั้งอยู่ใกล้กับสถานที่ที่เคยเป็นห้องวาดภาพของ Shimomura Kanzan จิตรกรรมที่ยิ่งใหญ่ของญี่ปุ่น และศาลเจ้าฮอนโมะกุ ซึ่งเป็นศาลเจ้าสำหรับทำพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์ "Ouma Nagashi" ตั้งแต่สมัยมุโระมะชิ สวนแห่งนี้จะงดงามมากในฤดูดอกซากุระ

ข้อมูลรายละเอียด

ที่อยู่

1 วะดะยะมะ, นะคะ-คุ, โยโกฮะมะ-ชิ, คะนะงะวะ-เค็น

หมายเลขโทรศัพท์

045-622-2766

รูปถ่าย