สวนสาธารณะเมืองฮิระซึตกะ

พื้นที่โชะนัน 1ชม

ข้อมูลทั่วไป

ภายในสวนที่มีพื้นที่ 30.31 เฮกตาร์นี้ มีสิ่งอำนวยความสะดวกทางกีฬาและสันทนาการต่างๆ นอกจากนี้ภายในสวนยังมีพรรณไม้กว่า 100 000 ต้น 230 สายพันธุ์ เป็นสถานที่สำหรับมาพักผ่อนหย่อนใจของบุคคลทั่วไป

ข้อมูลรายละเอียด

ที่อยู่

1-1 โอโอะฮะระ, ฮิระซึตคะ-ชิ, จังหวัดคะนะงะวะ

หมายเลขโทรศัพท์

0463-35-2233

เวลาทำการ

Petting Zoo: 9:30 – 17.00 สวนญี่ปุ่น: 9:00–17.00 (มิย-กย.: 9:00 – 19.00) นอกเหนือจากนั้น ไม่มีกำหนด

วันหยุดทำการ

สวนสัตว์ฟุเระไอ ·วันจันทร์·วันหยุดปีใหม่ (ถ้าวันจันทร์เป็นวันหยุดราชการ จะปิดวันถัดไป) สวนญี่ปุ่น·วันหยุดปีใหม่ นอกจากนั้นไม่มี

ค่าใช้จ่าย

ไม่มี

รูปถ่าย