สวนสาธารณะเมืองฮิระซึตกะ

พื้นที่โชะนัน 1ชม

ข้อมูลทั่วไป

ภายในสวนที่มีพื้นที่ 30.31 เฮกตาร์นี้ มีสิ่งอำนวยความสะดวกทางกีฬาและสันทนาการต่างๆ นอกจากนี้ภายในสวนยังมีพรรณไม้กว่า 100 000 ต้น 230 สายพันธุ์ เป็นสถานที่สำหรับมาพักผ่อนหย่อนใจของบุคคลทั่วไป

สถานที่ที่มีให้บริการ

ข้อมูลรายละเอียด

ที่อยู่

1-1 โอโอะฮะระ, ฮิระซึตคะ-ชิ, จังหวัดคะนะงะวะ

หมายเลขโทรศัพท์

0463-35-2233

เวลาทำการ

Petting Zoo: 9:30 – 17.00 สวนญี่ปุ่น: 9:00–17.00 (มิย-กย.: 9:00 – 19.00) นอกเหนือจากนั้น ไม่มีกำหนด

วันหยุดทำการ

สวนสัตว์ฟุเระไอ ·วันจันทร์·วันหยุดปีใหม่ (ถ้าวันจันทร์เป็นวันหยุดราชการ จะปิดวันถัดไป) สวนญี่ปุ่น·วันหยุดปีใหม่ นอกจากนั้นไม่มี

ค่าใช้จ่าย

ไม่มี

รูปถ่าย

สนามกีฬาโชนัน BMW ฮิระสึกะ
พื้นที่โชะนัน

สนามกีฬาโชนัน BMW ฮิระสึกะ

โชนัน เบลมาเร
พื้นที่โชะนัน

โชนัน เบลมาเร

สวนสัตว์ฟูเรไอ
พื้นที่โชะนัน

สวนสัตว์ฟูเรไอ

โรงยิม Tokkei Security Hiratsuka
พื้นที่โชะนัน

โรงยิม Tokkei Security Hiratsuka