ข้อมูลทั่วไป

เงียวคุเท (Gyokutei) เป็นโรงแรมแบบเรียวกังที่ตั้งอยู่บนที่ราบสูงฮะโกะเนะ-ยุโมะโตะ โรงแรมแห่งนี้มีทัศนียภาพอันงดงามของเมืองฮะโกะเนะ-ยุโมะโตะ, โทะโนะมิเนะ และส่วนอื่นๆ ของขอบรอบนอกฮะโกะเนะ (Hakone Outer Rim), เส้นทางโบราณที่ทอดไปสู่ทะเลสาบอะชิ และภูเขายุสะกะ ซึ่งเป็นที่ตั้งของยุสะกะ-มะชิ ซึ่งเชื่อมต่อกับทางหลวงคามาคุระ

สถานที่ที่มีให้บริการ

ข้อมูลรายละเอียด

ที่อยู่

501 ยุโมะโตะ, ฮะโกะเนะ-มะชิ, อะชิงะระชิโมะ-กุน, คะนะงะวะ

การเข้าถึง

ฮะโกะเนะ โทะซาน เรลเวย์ สถานีฮะโกะเนะ-ยุโมะโตะ

รูปถ่าย

โยะชิอิเกะ เรียวกัง (ที่พักแบบญี่ปุ่น)
พื้นที่ทางตะวันตก

โยะชิอิเกะ เรียวกัง (ที่พักแบบญี่ปุ่น)

ศูนย์รวมความบันเทิงครบวงจรฮาโกเนะ ยูโมโตะ
พื้นที่ทางตะวันตก

ศูนย์รวมความบันเทิงครบวงจรฮาโกเนะ ยูโมโตะ

พบกับเกอิชา
พื้นที่ทางตะวันตก

พบกับเกอิชา

เส้นทางเดินถนนโบราณฮะโกะเนะ
พื้นที่ทางตะวันตก

เส้นทางเดินถนนโบราณฮะโกะเนะ