โปรดระวังการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรน่า อ่านเพิ่มเติม

ข้ามไปยังหน้าหลัก
MICE การค้าและสื่อท่องเที่ยว
หุบเขาฟุโดอุจิริ

หุบเขาฟุโดอุจิริ

จุดชมวิวแห่งนี้ตั้งอยู่ที่ปลายถนนป่าไม้นิโนะอะชิ ในบริเวณที่ลึกที่สุดของนะนะสะวะ ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของเส้นทางเดินป่าจากอะซึตงิไปจนถึงโอะยะมะ เป็นจุดที่มีธารน้ำภูเขาจากน้ำใต้ดินในเทือกเขาโอะยะมะ ไหลเข้าสู่แม่น้ำทะโระ แม่น้ำยะโระสรรสร้างวิวทิวทัศน์อันงดงามที่สุดให้แก่หุบเขา ตรงจุดนี้เป็นจุดสำหรับมาเพลิดเพลินกับอุณหภูมิที่เย็นสบายในฤดูร้อน นอกจากนี้พื้นที่บริเวณใกล้เคียงยังมีน้ำตกอยู่หลายแห่ง และพุ่ม oriental paper bush สามารถชมได้ทั่วไปในบริเวณนี้

ข้อมูลสำคัญ

การเข้าถึง สายโอดะคิว สถานีโฮะนัตซึตงิ

สำรวจบริเวณรอบๆ

ท่านอาจจะชอบ

ยะมะโงะยะ คุอะโฮเสะ

ยะมะโงะยะ คุอะโฮเสะ

พื้นที่โชะนัน
ศูนย์ตกปลาเทราท์ฮินะตะ เคโคะคุ, ประสบการณ์การตกปลาปลาเทราท์·ประสบการณ์จับปลาเทราท์·บาร์บีคิว

ศูนย์ตกปลาเทราท์ฮินะตะ เคโคะคุ, ประสบการณ์การตกปลาปลาเทราท์·ประสบการณ์จับปลาเทราท์·บาร์บีคิว

พื้นที่โชะนัน
ระเบียงชมวิว

ระเบียงชมวิว

พื้นที่โชะนัน
โอะงะมะ เบ็นไซเท็น

โอะงะมะ เบ็นไซเท็น

พื้นที่ใจกลาง