ข้อมูลทั่วไป

เอ็นซึตจิ เป็นวัดที่ตั้งอยู่ในเมืองฮะดะโนะ และเป็นสถานที่เก็บรักษาทรัพย์สินทางวัฒนธรรมที่สำคัญคือ รูปแกะสลักไม้พระโพธิสัตว์กวนอิม จุอิจิเม็ง (Jūichimen-kannon) ซึ่งมี 11 เศียร และสามารถมองเห็นได้ทุกทิศทาง

ข้อมูลรายละเอียด

ที่อยู่

780 เทะระยะมะ, ฮะดะโนะ-ชิ, คะนะงะวะ

การเข้าถึง

สายโอดะคิว สถานีฮะดะโนะ → ลงรถที่โรงเรียนมัธยมต้นตะวันออก → เดิน 2 นาที

รูปถ่าย

นากะนุคิ โนะ ทานะดะ
พื้นที่โชะนัน

นากะนุคิ โนะ ทานะดะ

สวนทะฮะระ-ฟุรุสะโตะ: ร้านโซบะชิโนะโนะเมะ
พื้นที่โชะนัน

สวนทะฮะระ-ฟุรุสะโตะ: ร้านโซบะชิโนะโนะเมะ

หลุมฝังศพของหัวหน้า มินะโมะโตะ โนะ สะเนะโตะโมะ
พื้นที่โชะนัน

หลุมฝังศพของหัวหน้า มินะโมะโตะ โนะ สะเนะโตะโมะ

ภูเขาเน็นบุตซึต
พื้นที่โชะนัน

ภูเขาเน็นบุตซึต