ล่องเรือชมหินเอะโบะชิ

พื้นที่โชะนัน 45นาที

ข้อมูลทั่วไป

ชมหินเอะโบะชิอย่างใกล้ชิด ชื่อของหินนี้ได้มาจากหมวกของนักบวช

ข้อมูลรายละเอียด

ที่อยู่

4-24-8 นันโงะ, ชิกะสะกิ-ชิ, คะนะงะวะ-เค็น

เวลาทำการ

10:00 11:00 12:00

วันหยุดทำการ

วันอังคารที่ 1 และ 3 ของทุกเดือน

ค่าใช้จ่าย

ผู้ใหญ่ (นักเรียนมัธยมปลายและผู้สูงอายุ) 1500 เยน, นักเรียนชั้นประถมศึกษา 750 เยน, เด็กเล็กฟรี

รูปถ่าย

เทศกาลชิงะสะกิ ฮะมะโอะริ
พื้นที่โชะนัน

เทศกาลชิงะสะกิ ฮะมะโอะริ

ชิงะสะกิ เซาท์เทิร์น ซี
พื้นที่โชะนัน

ชิงะสะกิ เซาท์เทิร์น ซี

เซาท์เทิร์น สตรีท
พื้นที่โชะนัน

เซาท์เทิร์น สตรีท

สถานที่รำลึกนันโกะ-อิน สวนไทโยะ โนะ ซาโตะ
พื้นที่โชะนัน

สถานที่รำลึกนันโกะ-อิน สวนไทโยะ โนะ ซาโตะ