ข้อมูลทั่วไป

สวนแห่งนี้ี้เป็นสถานที่สำหรับขายและผลิตผลไม้ ตั้งอยู่ที่ฟุจิซาวะชิ โชะโงะ ผลไม้สด ผัก และอาหารที่ผ่านกรรมวิธีการผลิตจะถูกขายที่นี่ อาทิ ลูกพีช องุ่น บ๊วย และลูกพรุน

ข้อมูลรายละเอียด

ที่อยู่

578 ชิโมะซึตชิดะนะ, ฟูจิสะวะ-ชิ, จังหวัดคะนะงะวะ

การเข้าถึง

สายโอดะคิว สถานีโชะโงะ

เวลาทำการ

ต้องมีการยืนยัน

ค่าใช้จ่าย

จำเป็นต้องยืนยัน

รูปถ่าย

ศาลเจ้าฮะคุซาน
พื้นที่โชะนัน

ศาลเจ้าฮะคุซาน

โอะยัตซึตโคะอุโบะอุ (Oyatsukoubou)
พื้นที่ใจกลาง

โอะยัตซึตโคะอุโบะอุ (Oyatsukoubou)

คาเฟ่นกเค้าแมว โชะนัน อาวว์ พาร์ค
พื้นที่โชะนัน

คาเฟ่นกเค้าแมว โชะนัน อาวว์ พาร์ค

ศูนย์ฟูจิสะวะ โชะนันได บุนกะ
พื้นที่โชะนัน

ศูนย์ฟูจิสะวะ โชะนันได บุนกะ