ข้ามไปยังหน้าหลัก
MICE การค้าและสื่อท่องเที่ยว
สวนผลไม้โชะโงะ

สวนผลไม้โชะโงะ

สวนแห่งนี้ี้เป็นสถานที่สำหรับขายและผลิตผลไม้ ตั้งอยู่ที่ฟุจิซาวะชิ โชะโงะ ผลไม้สด ผัก และอาหารที่ผ่านกรรมวิธีการผลิตจะถูกขายที่นี่ อาทิ ลูกพีช องุ่น บ๊วย และลูกพรุน

ข้อมูลสำคัญ

เวลาทำการ

ต้องมีการยืนยัน

ช่วงเวลา

15นาที

ค่าใช้จ่าย

จำเป็นต้องยืนยัน

การเข้าถึง

สายโอดะคิว สถานีโชะโงะ

สำรวจบริเวณรอบๆ

ท่านอาจจะชอบ

โอะยัตซึตโคะอุโบะอุ (Oyatsukoubou)

โอะยัตซึตโคะอุโบะอุ (Oyatsukoubou)

อายาเสะ
คาเฟ่นกเค้าแมว โชะนัน อาวว์ พาร์ค

คาเฟ่นกเค้าแมว โชะนัน อาวว์ พาร์ค

ฟูจิซาว่า
ศูนย์การเรียนรู้สำหรับเด็กโชนันได (ห้องโถงสำหรับเด็ก)

ศูนย์การเรียนรู้สำหรับเด็กโชนันได (ห้องโถงสำหรับเด็ก)

ฟูจิซาว่า
สวนโชนันได

สวนโชนันได

ฟูจิซาว่า