Skip to main content
MICE การค้าและสื่อท่องเที่ยว
สวนชิโดะริ

สวนชิโดะริ

สวนแห่งนี้ตั้งอยู่เหนืออุโมงค์ท่าเรือคาวาซากิ จากที่นี่คุณสามารถชมวิวกลางคืนของโรงงานฮิงะชิโอะงิชิมะ (Higashiogishima)

ข้อมูลสำคัญ

ค่าใช้จ่าย ฟรี
การเข้าถึง จากสถานีเจอาร์ คาวาสะกิ ขึ้นรถเมล์ที่มุ่งหน้าไปยังฮิกะชิโอะงิชิมะ แล้วลงรถที่ชิโดะริโชะ
สถานที่ที่มีให้บริการ

สำรวจบริเวณรอบๆ

ท่านอาจจะชอบ

การจัดการระบบนิเวศน์วิทยาคุเระฮะ สำนักงานคะนะงะวะ

การจัดการระบบนิเวศน์วิทยาคุเระฮะ สำนักงานคะนะงะวะ

โยโกฮะมะ·คาวาซะกิ
อุโมงค์ใต้น้ำท่าเรือคาวาสะกิ

อุโมงค์ใต้น้ำท่าเรือคาวาสะกิ

โยโกฮะมะ·คาวาซะกิ
สวนฮิงะชิ-โอะงะชิมะ ตะวันออก

สวนฮิงะชิ-โอะงะชิมะ ตะวันออก

โยโกฮะมะ·คาวาซะกิ
คาวาซากิ มารีน

คาวาซากิ มารีน

โยโกฮะมะ·คาวาซะกิ

รูปถ่าย