หาดสำหรับเล่นน้ำ (อะไรฮะมะ, โยะโคะโบะริ)

โยโกะสุกะ· มิอุระ 30นาที

ข้อมูลทั่วไป

(หาดอะไรฮะมะ) เป็นชายหาดที่มีชื่อเสียงในทัศนียภาพอันสวยงามของอ่าวสะกะมิ และได้รับเลือกให้เป็นหนึ่งใน 88 สุดยอดชายหาดสำหรับลงเล่นน้ำของญี่ปุ่น เทศกาลประจำปีเพื่อระลึกถึงครอบครัวมิอุระ เทศกาล Dosun Matsuri - Kasagake จัดขึ้นในวันอาทิตย์สุดท้ายของเดือนพฤษภาคม (หาดโยะโคะโบะริ) หาดขนาดเล็กที่ไม่มีผู้คนหนาแน่นตลอดฤดู เป็นหาดที่เงียบสงบ มีน้ำทะเลใสสะอาด ให้ความรู้สึกเหมือนชายหาดส่วนตัว ทำให้ผู้มาเยือนได้ผ่อนคลายอย่างเต็มที่

ข้อมูลรายละเอียด

ที่อยู่

มิสะคิมะชิ โคะอะจิโระ, มิอุระ-ชิ, คะนะงะวะ-เค็น

เวลาทำการ

8:00~17:00

รูปถ่าย

อะไรฮะมะ ไคกัน
โยโกะสุกะ· มิอุระ

อะไรฮะมะ ไคกัน

เส้นทางเดินป่าอะบุระซึตโบะ
โยโกะสุกะ· มิอุระ

เส้นทางเดินป่าอะบุระซึตโบะ

สวนริมทะเลเคคิว อะบุระซึตโบะ
โยโกะสุกะ· มิอุระ

สวนริมทะเลเคคิว อะบุระซึตโบะ

โรงแรม เคคิว อะบุระทุโบะ คันโชะโซะอุ
โยโกะสุกะ· มิอุระ

โรงแรม เคคิว อะบุระทุโบะ คันโชะโซะอุ