ข้อมูลทั่วไป

สวนแห่งนี้ตั้งอยู่บนชายแดนระหว่างจังหวัดคานากาวะและจังหวัดชิซุโอกะ อยู่ในเส้นทางอาชิงาระ โดยฮาโกเนะจะอยู่ทางทิศใต้ สวนแห่งนี้สามารถมองเห็นที่ราบอาชิงาระและอ่าวซากามิทางทิศตะวันออก ในช่วงยุคนาราและเฮอันเส้นทางอะชิงะราได้เชื่อมต่อเส้นทางระหว่างญี่ปุ่นตะวันออกและตะวันตกเพื่อใช้สำหรับการสัญจรไปมาระหว่างกัน สวนแห่งนี้ถูกอ้างถึงหลายครั้งในมังโยชู ซึ่งเป็นบทกลอนกวีนิพนธ์ที่เก่าแก่ที่สุดของญี่ปุ่น ภายในสวนมีพันธุ์พืชหลายชนิดที่ถูกอ้างถึงในบทกวีเหล่านั้น

ข้อมูลรายละเอียด

ที่อยู่

ยากุระซาวะ, มินามิอาชิงาระ, คานากาวะ
เส้นทางอาชิงาระ
พื้นที่ทางตะวันตก

เส้นทางอาชิงาระ

 อาชิการา โกโด มันโย อูด้ง
พื้นที่ทางตะวันตก

อาชิการา โกโด มันโย อูด้ง

ซากปรักหักพังสถานที่เกิดของคินทาโร และหินที่คินทาโรเล่น
พื้นที่ทางตะวันตก

ซากปรักหักพังสถานที่เกิดของคินทาโร และหินที่คินทาโรเล่น

น้ำตกยูอุฮิโนะ
พื้นที่ทางตะวันตก

น้ำตกยูอุฮิโนะ