Voyages à Kanagawa

Destinations à Kanagawa

Magaibutsu
Yokosuka, Miura 1

Magaibutsu

Hall Commémoratif Takanori
Zone Ouest 1

Hall Commémoratif Takanori

Bluff No. 111
Yokohama, Kawasaki 1

Bluff No. 111

Temple Sōji-ji Sanmon
Yokohama, Kawasaki 1

Temple Sōji-ji Sanmon

Kan'ei-ji
5

Kan'ei-ji

Centre Commercial Tsurumi
Yokohama, Kawasaki 1

Centre Commercial Tsurumi

Musée du Tennis Yokohama Yamate
Yokohama, Kawasaki 0

Musée du Tennis Yokohama Yamate

Le temple Jokeiji Temple・Le sanctuaire Akiba
Yokohama, Kawasaki 2

Le temple Jokeiji Temple・Le sanctuaire Akiba

Misaki Asaichi
Yokosuka, Miura 2

Misaki Asaichi

Le Temple Shintoku-ji
Région de Shonan 2

Le Temple Shintoku-ji

Le Temple Shinjou-in
Région de Shonan 0

Le Temple Shinjou-in

Sanctuaire Funadama
Région de Shonan 0

Sanctuaire Funadama

Le sanctuaire Nitta
Yokohama, Kawasaki 0

Le sanctuaire Nitta

Daibutsu Kiridoushi (Coupe)
Yokosuka, Miura 0

Daibutsu Kiridoushi (Coupe)

Monument de Ninomiya Takanori
Zone Ouest 3

Monument de Ninomiya Takanori