Voyages à Kanagawa

Destinations à Kanagawa

Wakamiya-oji
Yokosuka, Miura 6

Wakamiya-oji

Manshoji
Yokosuka, Miura 2

Manshoji

Sanctuaire Shiroakainari
Yokosuka, Miura 0

Sanctuaire Shiroakainari

Parc central de Yokosuka
Yokosuka, Miura 1

Parc central de Yokosuka

Moriyamasha
Yokosuka, Miura 0

Moriyamasha

Maison d'hotes Kamakura
Yokosuka, Miura 2

Maison d'hotes Kamakura

Les grottes de Mandarado Yagura
Yokosuka, Miura 7

Les grottes de Mandarado Yagura

Ichijo Ekan Sanso
Yokosuka, Miura 6

Ichijo Ekan Sanso

Restaurant Yokosuka Navy Curry
Yokosuka, Miura 4

Restaurant Yokosuka Navy Curry

Le café Kamakurabori Kaikan & le magasin Guri
Yokosuka, Miura 0

Le café Kamakurabori Kaikan & le magasin Guri

Daibutsu Kiridoushi (Coupe)
Yokosuka, Miura 0

Daibutsu Kiridoushi (Coupe)

Temple Myouhouji
Yokosuka, Miura 0

Temple Myouhouji

Centre du centre communautaire d'Uraga (musée folklorique)
Yokosuka, Miura 0

Centre du centre communautaire d'Uraga (musée folklorique)

Temple Kouyoji (Namiko Fudo)
Yokosuka, Miura 0

Temple Kouyoji (Namiko Fudo)

Temple Hokaiji
Yokosuka, Miura 0

Temple Hokaiji