Trips in Kanagawa

Ziele in Kanagawa

Das Grab des Oberhauptes von Minamoto no Sanetomo
Shonan Gebiet 6

Das Grab des Oberhauptes von Minamoto no Sanetomo

Gräber von Minamotono Yoritomo
Yokosuka, Miura 2

Gräber von Minamotono Yoritomo

Kotoku-in / Großer Buddha von Kamakura
Yokosuka, Miura 174

Kotoku-in / Großer Buddha von Kamakura

Hōkoku-ji Tempel
Yokosuka, Miura 152

Hōkoku-ji Tempel

Morito daimyōjin
Yokosuka, Miura 19

Morito daimyōjin

Shirahige Schrein
Yokosuka, Miura 9

Shirahige Schrein

Nishikanō Schrein
Yokosuka, Miura 2

Nishikanō Schrein

Hashirimizu Schrein
Yokosuka, Miura 3

Hashirimizu Schrein

Higashikanō Schrein
Yokosuka, Miura 1

Higashikanō Schrein

Iiyama Kannon
Zentralgebiet 3

Iiyama Kannon

Kamikasuya Schrein
Shonan Gebiet 1

Kamikasuya Schrein

Ooyama Afuri Schrein
Shonan Gebiet 8

Ooyama Afuri Schrein

Toshoin (Buddhistischer Tempel)
Shonan Gebiet 1

Toshoin (Buddhistischer Tempel)

Hinata Yakushi (Buudhistischer Tempel)
Shonan Gebiet 3

Hinata Yakushi (Buudhistischer Tempel)

Shimazaki Tōson Altes Haus
Shonan Gebiet 5

Shimazaki Tōson Altes Haus