Trips in Kanagawa

Ziele in Kanagawa

Szene des Namamugi-Vorfalls und Denkmal
Yokohama, Kawasaki 1

Szene des Namamugi-Vorfalls und Denkmal

Ankokuron-ji Tempel
Yokosuka, Miura 8

Ankokuron-ji Tempel

Anyō-in Tempel
Yokosuka, Miura 19

Anyō-in Tempel

Egara Tenjin Schrein
Yokosuka, Miura 21

Egara Tenjin Schrein

Daihonzan Engaku-ji Tempel
Yokosuka, Miura 21

Daihonzan Engaku-ji Tempel

Sasuke Inari
Yokosuka, Miura 6

Sasuke Inari

Sugimoto-dera Tempel
Yokosuka, Miura 6

Sugimoto-dera Tempel

Ōfuna Kannon Tempel
Yokosuka, Miura 47

Ōfuna Kannon Tempel

En'nō-ji Tempel
Yokosuka, Miura 10

En'nō-ji Tempel

Amanawa Shinmei Schrein
Yokosuka, Miura 4

Amanawa Shinmei Schrein

Kamakura Literaturmuseum
Yokosuka, Miura 27

Kamakura Literaturmuseum

Kenchō-ji Tempel
Yokosuka, Miura 18

Kenchō-ji Tempel

Jōmyō-ji Tempel kisen'an
Yokosuka, Miura 3

Jōmyō-ji Tempel kisen'an

Zeniaraibenzaiten
Yokosuka, Miura 18

Zeniaraibenzaiten

Dankazura
Yokosuka, Miura 5

Dankazura