Trips in Kanagawa

Ziele in Kanagawa

Ohayashi Aussichts Park
Westliches Gebiet 2

Ohayashi Aussichts Park

Kap Manazuru
Westliches Gebiet 9

Kap Manazuru

Inage Schrein
Yokohama, Kawasaki 20

Inage Schrein

Daishi Omotesando
Yokohama, Kawasaki 8

Daishi Omotesando

Kawasaki Daishi Heiken-ji Tempel
Yokohama, Kawasaki 21

Kawasaki Daishi Heiken-ji Tempel

Japanischer Folklorepark
Yokohama, Kawasaki 28

Japanischer Folklorepark

Wakamiya Hachimangu Schrein
Yokohama, Kawasaki 5

Wakamiya Hachimangu Schrein

CIAL Tsurumi
Yokohama, Kawasaki 1

CIAL Tsurumi

Büro der Präfekturregierung von Kanagawa (Königsturm)
Yokohama, Kawasaki 5

Büro der Präfekturregierung von Kanagawa (Königsturm)

NYK Maritimes Museum für Geschichte
Yokohama, Kawasaki 3

NYK Maritimes Museum für Geschichte

Kishamichi Promenade
Yokohama, Kawasaki 4

Kishamichi Promenade

Gumyōji kan'non
Yokohama, Kawasaki 3

Gumyōji kan'non

Sankeien Garten
Yokohama, Kawasaki 48

Sankeien Garten

Noge Gebiet
Yokohama, Kawasaki 13

Noge Gebiet

Bashamichi
Yokohama, Kawasaki 3

Bashamichi