Trips in Kanagawa

Ziele in Kanagawa

Shunsai Saisonale Gemüsefarm
Zentralgebiet 0

Shunsai Saisonale Gemüsefarm

Kanigaya Park
Zentralgebiet 0

Kanigaya Park

Seseragi Park
Shonan Gebiet 0

Seseragi Park

Ninomiya Obstgarten Park
Shonan Gebiet 3

Ninomiya Obstgarten Park

Tsujido Seaside Park
Shonan Gebiet 0

Tsujido Seaside Park

Oiso Prince Hotel
Shonan Gebiet 1

Oiso Prince Hotel

Shonandai Park
Shonan Gebiet 1

Shonandai Park

Ashigara Fureai Dorf
Westliches Gebiet 0

Ashigara Fureai Dorf

Yaguradake Wanderkurs
Westliches Gebiet 0

Yaguradake Wanderkurs

Hakone Kuzuryu no Mori Park
Westliches Gebiet 2

Hakone Kuzuryu no Mori Park

Botanischer Park Tsujimura
Westliches Gebiet 5

Botanischer Park Tsujimura

Shonan Strand Park
Shonan Gebiet 2

Shonan Strand Park

Yamate Park
Yokohama, Kawasaki 2

Yamate Park

Naganuki nein Tanada
Shonan Gebiet 3

Naganuki nein Tanada

Imaizumi Meisui Sakura Park (Kirschblüten)
Shonan Gebiet 1

Imaizumi Meisui Sakura Park (Kirschblüten)