Trips in Kanagawa

Ziele in Kanagawa

Iiyama Onsen (Heiße Quellen) Furusato no Yado
Zentralgebiet 5

Iiyama Onsen (Heiße Quellen) Furusato no Yado

Hakone Kowaki-en Yunessun
Westliches Gebiet 22

Hakone Kowaki-en Yunessun

Only-you (Heiße Quellen)
Westliches Gebiet 18

Only-you (Heiße Quellen)

Kogome no yu (Heiße Quelle)
Westliches Gebiet 4

Kogome no yu (Heiße Quelle)

Iiyama Onsen (Heiße Quelle) Midorien
Zentralgebiet 4

Iiyama Onsen (Heiße Quelle) Midorien

Iiyama Onsen (Heiße Quelle) Motoyu Ryokan
Zentralgebiet 7

Iiyama Onsen (Heiße Quelle) Motoyu Ryokan

Tsurumaki Onsen (Heiße Quelle) Motoyu Jinya
Shonan Gebiet 28

Tsurumaki Onsen (Heiße Quelle) Motoyu Jinya

Yoshiike Ryokan (Gasthaus im japanischen Stil)
Westliches Gebiet 3

Yoshiike Ryokan (Gasthaus im japanischen Stil)

Marujyumaru (Fischereikreuzfahrt)
Yokosuka, Miura 9

Marujyumaru (Fischereikreuzfahrt)

Tsukiyomi Schrein
Yokohama, Kawasaki 8

Tsukiyomi Schrein

Akiba Schrein
Yokohama, Kawasaki 0

Akiba Schrein

Kamakura-gu Schrein
Yokosuka, Miura 3

Kamakura-gu Schrein

Hinomiya Schrein, Tateishi
Shonan Gebiet 5

Hinomiya Schrein, Tateishi

JN Family
Zentralgebiet 0

JN Family

Odawara Manyo-no-Yu
Westliches Gebiet 9

Odawara Manyo-no-Yu