Trips in Kanagawa

Ziele in Kanagawa

Doumoto Seika Hauptsitz (Fabrik)
Yokohama, Kawasaki 7

Doumoto Seika Hauptsitz (Fabrik)

Kanazawa Feuerwerksfest
Yokohama, Kawasaki 18

Kanazawa Feuerwerksfest

Kawasaki Marien
Yokohama, Kawasaki 2

Kawasaki Marien

Yamato Izumi-no-mori Park
Zentralgebiet 6

Yamato Izumi-no-mori Park

Marusuzu Industie
Yokohama, Kawasaki 0

Marusuzu Industie

Toshiba Wissenschaftsmuseum
Yokohama, Kawasaki 2

Toshiba Wissenschaftsmuseum

JAXA Sagamihara Campus
Zentralgebiet 8

JAXA Sagamihara Campus

Kawasaki Fabrik Nachtsichts-Kreuzfahrt
Yokohama, Kawasaki 19

Kawasaki Fabrik Nachtsichts-Kreuzfahrt

Kunstmuseum Yokosuka
Yokosuka, Miura 2

Kunstmuseum Yokosuka

Lazona Kawasaki Plaza
Yokohama, Kawasaki 3

Lazona Kawasaki Plaza

Wildvogel-Beobachtungs-Garten
Yokohama, Kawasaki 3

Wildvogel-Beobachtungs-Garten

Gedenkhalle des Wasserwerks Yokohama
Yokohama, Kawasaki 4

Gedenkhalle des Wasserwerks Yokohama

Städtisches Wissenschaftsmuseum Kawasaki (Planetarium)
Yokohama, Kawasaki 10

Städtisches Wissenschaftsmuseum Kawasaki (Planetarium)

Kawasaki Hafen Unterwassertunnel
Yokohama, Kawasaki 3

Kawasaki Hafen Unterwassertunnel

Mitutoyo-Museum (Numata Gedenkhalle / Messgerätemuseum)
Yokohama, Kawasaki 10

Mitutoyo-Museum (Numata Gedenkhalle / Messgerätemuseum)