Trips in Kanagawa

Ziele in Kanagawa

Berg Taikanzan
Westliches Gebiet 54

Berg Taikanzan

Komagatake-Seilbahn
Westliches Gebiet 30

Komagatake-Seilbahn

Onshi-Hakone-Koen Park
Westliches Gebiet 5

Onshi-Hakone-Koen Park

Gipfel des Berges Kanmurigadake
Westliches Gebiet 13

Gipfel des Berges Kanmurigadake

Besucherzentrum Hakone
Westliches Gebiet 5

Besucherzentrum Hakone

Kotogahama
Westliches Gebiet 2

Kotogahama

Berg Toumyousan
Westliches Gebiet 0

Berg Toumyousan

Makuyama Park
Westliches Gebiet 1

Makuyama Park

Hakone Kowaki-en Yunessun
Westliches Gebiet 22

Hakone Kowaki-en Yunessun

Only-you (Heiße Quellen)
Westliches Gebiet 18

Only-you (Heiße Quellen)

Kogome no yu (Heiße Quelle)
Westliches Gebiet 4

Kogome no yu (Heiße Quelle)

Pola Kunstmuseum
Westliches Gebiet 49

Pola Kunstmuseum

Hakone Kunstmuseum
Westliches Gebiet 23

Hakone Kunstmuseum

Hakone Venetianisches Glass Museum
Coupon
Westliches Gebiet 104

Hakone Venetianisches Glass Museum

Odawara Literaturmuseum
Coupon
Westliches Gebiet 1

Odawara Literaturmuseum