Trips in Kanagawa

Ziele in Kanagawa

Magaibutsu
Yokosuka, Miura 1

Magaibutsu

SAMURAI Projekt
Yokosuka, Miura 0

SAMURAI Projekt

Töpferstudio DAN (Elektrische Töpferscheiben-Töpferei)
Yokosuka, Miura 2

Töpferstudio DAN (Elektrische Töpferscheiben-Töpferei)

Hoshun Yamaguchi Gedenkstätte
Coupon
Yokosuka, Miura 5

Hoshun Yamaguchi Gedenkstätte

Keikyu Aburatsubo Marine-Park
Yokosuka, Miura 32

Keikyu Aburatsubo Marine-Park

Maedagawa Promenade
Yokosuka, Miura 6

Maedagawa Promenade

Mabori Kaigan
Yokosuka, Miura 3

Mabori Kaigan

Kotsubo Fischereihafen
Yokosuka, Miura 12

Kotsubo Fischereihafen

Yokosuka Hafen Markt
Yokosuka, Miura 0

Yokosuka Hafen Markt

Sugimoto-dera Tempel
Yokosuka, Miura 11

Sugimoto-dera Tempel

Kayama-Plantage, Erdbeerpflücken
Yokosuka, Miura 5

Kayama-Plantage, Erdbeerpflücken

Enoki Terrasse
Yokosuka, Miura 4

Enoki Terrasse

Pferde-Trekking-Farm Miurakaigan
Yokosuka, Miura 3

Pferde-Trekking-Farm Miurakaigan

Roka Gedächtnis-Park
Yokosuka, Miura 0

Roka Gedächtnis-Park

Acquamare
Yokosuka, Miura 0

Acquamare