Trips in Kanagawa

Ziele in Kanagawa

Sushi-Kochkurs "Gururi"
Yokohama, Kawasaki 0

Sushi-Kochkurs "Gururi"

Akiba Schrein
Yokohama, Kawasaki 0

Akiba Schrein

Patisserie La Verdure
Yokohama, Kawasaki 5

Patisserie La Verdure

Rokugo no Watashi
Yokohama, Kawasaki 1

Rokugo no Watashi

Iseyama Hills
Yokohama, Kawasaki 0

Iseyama Hills

Mitsuzawa Park
Yokohama, Kawasaki 2

Mitsuzawa Park

Felsenkletter Trainingshalle 

Zen 

Yurigaoka
Yokohama, Kawasaki 0

Felsenkletter Trainingshalle Zen Yurigaoka

Iseyama Kōtai Jingu Schrein
Yokohama, Kawasaki 5

Iseyama Kōtai Jingu Schrein

Yokomizo Yashiki (Haus)
Yokohama, Kawasaki 5

Yokomizo Yashiki (Haus)

Kamonyama Park
Yokohama, Kawasaki 4

Kamonyama Park

Kawasaki Unterstützungs Zentrum für landwirtschaftliche Technologie
Yokohama, Kawasaki 6

Kawasaki Unterstützungs Zentrum für landwirtschaftliche Technologie

Cafe the Rose (Bluff No. 111 Residenz)
Yokohama, Kawasaki 2

Cafe the Rose (Bluff No. 111 Residenz)

Grand Tree Musashikosugi
Yokohama, Kawasaki 1

Grand Tree Musashikosugi

Yakatabune Hamashin
Yokohama, Kawasaki 9

Yakatabune Hamashin

Soba Nudelrestaurant "Shirakawa-go" (inn Nihon Minka-en)
Yokohama, Kawasaki 3

Soba Nudelrestaurant "Shirakawa-go" (inn Nihon Minka-en)