• Trang chủ
  • Chuyến đi
  • Công nghệ khoa học của Nhật Bản tập trung ở một nơi - bạn có thể vui chơi và học hỏi
Giới thiệu

Công nghệ khoa học của Nhật Bản tập trung ở một nơi - bạn có thể vui chơi và học hỏi

Yokohama, Kawasaki 6giờ 5

Sau khi quan sát công nghệ tuyệt vời tại một công ty nổi tiếng thế giới, tại sao bạn không cố gắng để có được một số sản phẩm Pokémon nguyên gốc?

Khởi đầu

Thêm tất cả vào danh sách yêu thích

Nhà máy Nissan Yokohama

Yokohama, Kawasaki 2giờ

Nhà máy Nissan Yokohama là cơ sở cho việc phát triển và sản xuất động cơ. Ở đây cũng sản xuất hệ thống treo và động cơ cho ô tô điện EVs và ô tô hybrid. Tron...

Tại sao không tự phát triển chuyến đi của bạn từ những địa điểm này?