Trung tâm Pokemon Yokohama

Yokohama, Kawasaki 2giờ

Tổng quan

Trung tâm Pokemon có chi nhánh tại Sapporo, Tohoku (Sendai), tháp Sky Tree (Oshiage), Tokyo, vịnh Tokyo (Chiba), Yokohama, Nagoya, Kyoto, Osaka, Hiroshima, và Fukuoka (11 địa điểm). Trung tâm cung cấp nhiều sản phẩm Pokemon. Nếu bạn muốn mua một món đồ Pokemon, hãy ghé thăm Trung tâm Pokemon! (c)2020 Pokémon. (c)1995-2020 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.

Cơ sở vật chất sẵn có

Thông tin chi tiết

Địa chỉ

Marui City Yokohama, 2-19-12, Takashima, quận Nishi, thành phố Yokohama, tỉnh Kanagawa

Số điện thoại

045-222-5533

Giờ làm việc

10:30 sáng – 8:30 chiều

Ngày lễ

Không có ngày nghỉ

Hình ảnh

Sky Spa Yokohama
Yokohama, Kawasaki

Sky Spa Yokohama

Yokohama Hoshi-no-naru-ki
Yokohama, Kawasaki

Yokohama Hoshi-no-naru-ki

Xe buýt vườn Burari Sankei
Yokohama, Kawasaki

Xe buýt vườn Burari Sankei

Xe buýt khu nhà kho gạch đỏ Burari
Yokohama, Kawasaki

Xe buýt khu nhà kho gạch đỏ Burari