S

Điểm bắt đầu:
Ga Yokohama

Nhanh nhất

 • 30phút
 • 650
 • [JT] Tōkaidō Line

Rẻ nhất

 • 45phút
 • 589
 • Sotetsu Main Exp, Sotetsu Main Local, Sotetsu Main Ltd Exp, Sotetsu Main Rapid - Odakyu Odawara Exp, Odakyu Odawara Local, Odakyu Odawara Rapid Exp

Chùa Shogan

30phút

Nhanh nhất

 • 1giờ
 • 1366
 • [JT] Tōkaidō Line -

Rẻ nhất

 • 1giờ
 • 1076
 • [JT] Tōkaidō Line - Airport-Kyuko, Keikyu Main Local, Keikyu Main Ltd Exp, Keikyu Main Rapid Ltd Exp - Airport-Kyuko, Keikyu Airport Local, Keikyu Airport Ltd Exp, Keikyu Main/Airport Rapid Ltd Exp

F

Điểm kết thúc:
Sân bay Haneda