Bỏ qua đi vào nội dung chính
MICE Kinh doanh Lữ hành & Truyền thông
Hành trình
Ga Yokohama S

Điểm bắt đầu:
Ga Yokohama

Nhanh nhất

 • 30phút
 • 460
 • Tokyu Toyoko/Minatomirai Exp, Tokyu Toyoko/Minatomirai Local, Tokyu Toyoko/Minatomirai Ltd Exp - Jn

Rẻ nhất

 • 45phút
 • 428
 • Tokyu Toyoko/Minatomirai Exp, Tokyu Toyoko/Minatomirai Local - 城01

Nhanh nhất

 • 15phút
 • 19000

Rẻ nhất

 • 45phút
 • 586
 • Jn - - Airport-Kyuko, Keikyu Main Local, Keikyu Main Ltd Exp, Keikyu Main Rapid Ltd Exp - Airport-Kyuko, Keikyu Airport Local, Keikyu Airport Ltd Exp, Keikyu Main/Airport Rapid Ltd Exp

Sân bay Haneda F

Điểm kết thúc:
Sân bay Haneda