Bỏ qua đi vào nội dung chính
MICE Kinh doanh Lữ hành & Truyền thông
Hành trình
Ga Yokohama S

Điểm bắt đầu:
Ga Yokohama

Nhanh nhất

 • 15phút
 • 850
 • [10709] JR Ueno-Tokyo Line(Via Tokaido Line), [11054] JR Ueno-Tokyo Line(Via Tokaido Line), [11110] JR Ueno-Tokyo Line(Via Tokaido Line), [11137] JR Ueno-Tokyo Line(Via Tokaido Line), [11179] JR Ueno-Tokyo Line(Via Tokaido Line), [11183] JR Ueno-Tokyo Line(Via Tokaido Line), [11186] JR Ueno-Tokyo Line(Via Tokaido Line)

Rẻ nhất

 • 30phút
 • 200
 • [70180] Keikyu Main Line Local, [70190] Keikyu Main Line Local, [70192] Keikyu Main Line Local, [70200] Keikyu Main Line Local, [70409] Keikyu Main Line Local, [70457] Keikyu Main Line Local, [70466] Keikyu Main Line Local, [70467] Keikyu Main Line Local, [70525] Keikyu Main Line Local, [70528] Keikyu Main Line Local, [70529] Keikyu Main Line Local, [70531] Keikyu Main Line Local

Nhanh nhất

 • 45phút
 • 3986
 • Nambu - 直行 - Hikari, Kodama

Rẻ nhất

 • 1giờ15phút
 • 950
 • [61482] Odakyu Odawara Line Exp., [61898] Odakyu Odawara Line Exp.

 • 15phút
 • 392
 • Tōkaidō - Yokosuka

Chùa Hase

Chùa Hase

45phút

Không có hình ảnh

Nhanh nhất

 • 15phút
 • 16000

Rẻ nhất

 • 30phút
 • 582
 • [63508] Tokyu Toyoko/Minatomirai Line Local, [63918] Tokyu Toyoko/Minatomirai Line Local, [63924] Tokyu Toyoko/Minatomirai Line Local, [63930] Tokyu Toyoko/Minatomirai Line Local, [63933] Tokyu Toyoko/Minatomirai Line Local, [63936] Tokyu Toyoko/Minatomirai Line Local, [64435] Tokyu Toyoko/Minatomirai Line Exp., [64594] Tokyu Toyoko/Minatomirai Line Exp., [64693] Tokyu Toyoko/Minatomirai Line Ltd. Exp., [64814] TOKYU TOYOKO/MINATOMIRAI LINE LTD. EXP., [64852] TOKYU TOYOKO/MINATOMIRAI LINE LTD. EXP. - [70180] Keikyu Main Line Local, [70190] Keikyu Main Line Local, [70192] Keikyu Main Line Local, [70409] Keikyu Main Line Local, [70525] Keikyu Main Line Local, [70529] Keikyu Main Line Local, [70531] Keikyu Main Line Local, [71246] Keikyu Main Line Rapid Ltd. Exp., [71248] Keikyu Main Line Rapid Ltd. Exp., [71253] Keikyu Main Line Rapid Ltd. Exp., [71258] Keikyu Main Line Rapid Ltd. Exp., [71278] Keikyu Main Line Rapid Ltd. Exp., [83131] Keikyu Main Line Ltd. Exp., [83177] Keikyu Main Line Ltd. Exp., [83181] Keikyu Main Line Ltd. Exp., [83183] Keikyu Main Line Ltd. Exp., [83187] Keikyu Main Line Ltd. Exp., [83188] Keikyu Main Line Ltd. Exp., [83192] Keikyu Main Line Ltd. Exp. - [70750] Airport-Kyuko, [70964] Airport-Kyuko, [71624] Airport-Kyuko

Sân bay Haneda F

Điểm kết thúc:
Sân bay Haneda