Bỏ qua đi vào nội dung chính
MICE Kinh doanh Lữ hành & Truyền thông
S

Điểm bắt đầu:
Ga Yokohama

Chùa Yugyō

30phút

Nhanh nhất

  • 1giờ
  • 1905
  • JR Ueno-Tokyo - Airport-Kaitoku, Airport-Kyuko, Keikyu Main/Airport Rapid Ltd Exp

Rẻ nhất

  • 1giờ15phút
  • 1400

F

Điểm kết thúc:
Sân bay Haneda