Bỏ qua đi vào nội dung chính
MICE Kinh doanh Lữ hành & Truyền thông
S

Điểm bắt đầu:
Ga Yokohama

Nhanh nhất

 • 45phút
 • 565
 • [B] Blue Line - 新23

Rẻ nhất

 • 45phút
 • 565
 • [B] Blue Line - あ29

Nhanh nhất

 • 1giờ
 • 1865
 • Odakyu Ltd Exp Enoshima, Odakyu Ltd Exp Hakone, Odakyu Ltd Exp Sagami, Odakyu Odawara Exp, Odakyu Odawara Local, Odakyu Odawara Rapid Exp - [E] Ōedo Line - Tokyo Monorail Haneda Express, Tokyo Monorail Local

Rẻ nhất

 • 1giờ15phút
 • 1420
 • た31, 柿01 - 空港

F

Điểm kết thúc:
Sân bay Haneda