Bỏ qua đi vào nội dung chính
MICE Kinh doanh Lữ hành & Truyền thông
S

Điểm bắt đầu:
Ga Yokohama

Hassei den

30phút

Vườn Sankeien

1giờ30phút

Nhanh nhất

  • 30phút
  • 1023
  • [JK] Keihin-Tōhoku/Negishi Line -

Rẻ nhất

  • 30phút
  • 583
  • [JK] Keihin-Tōhoku/Negishi Line - Airport-Kyuko, Keikyu Main Local, Keikyu Main Ltd Exp, Keikyu Main Rapid Ltd Exp - Airport-Kyuko, Keikyu Airport Local, Keikyu Airport Ltd Exp, Keikyu Main/Airport Rapid Ltd Exp

F

Điểm kết thúc:
Sân bay Haneda