Tổng quan

Hassei den được xây dựng vào năm 1933 bởi cựu thư ký chính phủ Kenzo Adachi với vai trò là trung tâm đào tạo tâm linh và hiện đang được sử dụng như một bảo tàng dân gian.

Thông tin chi tiết

Địa chỉ

76-1 thị trấn Honmokumoto, quận Naka, thành phố Yokohama, tỉnh Kanagawa

Đường đến

Đón xe buýt thành phố Yokohama từ ga Negishi, Isoko, Yokohama, Sakuragicho, Motomachi-chukagai

Giờ làm việc

9:30 ~ 16:00

Ngày lễ

Thứ 4 tuần thứ ba Đóng cửa vào ngày tiếp theo nếu thứ 4 là ngày lễ Ngày nghỉ cuối năm và năm mới

Giá

Miễn phí

Hình ảnh

Công viên Honmoku Shimin・Rinkai
Yokohama, Kawasaki

Công viên Honmoku Shimin・Rinkai

Vườn Sankeien
Yokohama, Kawasaki

Vườn Sankeien

Rinkaen
Yokohama, Kawasaki

Rinkaen

Đền Honmoku
Yokohama, Kawasaki

Đền Honmoku