Bỏ qua đi vào nội dung chính
MICE Kinh doanh Lữ hành & Truyền thông
Hành trình
Ga Yokohama S

Điểm bắt đầu:
Ga Yokohama

Nhanh nhất

  • 15phút
  • 15000

Rẻ nhất

  • 45phút
  • 480
  • [63433] Tokyu Toyoko/Minatomirai Line Local, [63508] Tokyu Toyoko/Minatomirai Line Local, [63905] Tokyu Toyoko/Minatomirai Line Local, [63933] Tokyu Toyoko/Minatomirai Line Local, [65179] Tokyu Meguro Line Local, [65538] Tokyu Meguro Line Local - [68540] Tokyu Tamagawa - - [70750] Airport-Kyuko, [70964] Airport-Kyuko, [71624] Airport-Kyuko

Sân bay Haneda F

Điểm kết thúc:
Sân bay Haneda