Du lịch ở Kanagawa

Địa điểm ở Kanagawa

Phân loại bởi:
Chùa Eisho
Yokosuka, Miura

Chùa Eisho

Chùa Kenchō
Yokosuka, Miura

Chùa Kenchō

Di sản văn hóa Quốc gia Ichijo Ekan Sanso
Yokosuka, Miura

Di sản văn hóa Quốc gia Ichijo Ekan Sanso

Đền Higashikanō
Yokosuka, Miura

Đền Higashikanō

Chùa Gokuraku
Yokosuka, Miura

Chùa Gokuraku

Kotoku-in / Đại Phật Kamakura
Yokosuka, Miura

Kotoku-in / Đại Phật Kamakura

Chùa Myouhou
Yokosuka, Miura

Chùa Myouhou

Bảo tàng Văn học Kamakura
Yokosuka, Miura

Bảo tàng Văn học Kamakura

Khách sạn Maholova Miura
Yokosuka, Miura

Khách sạn Maholova Miura

Đền Kamakurayama
Yokosuka, Miura

Đền Kamakurayama

Công viên trung tâm Yokosuka
Yokosuka, Miura

Công viên trung tâm Yokosuka

Chùa Honzui
Yokosuka, Miura

Chùa Honzui

Cầu Taiko
Yokosuka, Miura

Cầu Taiko

Daibutsu Kiridoushi (đường mòn xuyên núi)
Yokosuka, Miura

Daibutsu Kiridoushi (đường mòn xuyên núi)

Đền Shirahata (Thành phố Kamakura)
Yokosuka, Miura

Đền Shirahata (Thành phố Kamakura)

Đền Shirokainari
Yokosuka, Miura

Đền Shirokainari

Chùa Ankokuron
Yokosuka, Miura

Chùa Ankokuron

Chùa Kouyo (Namiko Fudo)
Yokosuka, Miura

Chùa Kouyo (Namiko Fudo)

1 - 18 của 81 các kết quả