Du lịch ở Kanagawa

Địa điểm ở Kanagawa

Chùa Myōhon
Yokosuka, Miura 50

Chùa Myōhon

Chùa Ankokuron
Yokosuka, Miura 51

Chùa Ankokuron

Chùa Anyō-in
Yokosuka, Miura 46

Chùa Anyō-in

Đền Egara Tenjin
Yokosuka, Miura 22

Đền Egara Tenjin

Chùa Daihonzan Engaku
Yokosuka, Miura 23

Chùa Daihonzan Engaku

Sasuke Inari
Yokosuka, Miura 10

Sasuke Inari

Chùa Sugimoto
Yokosuka, Miura 10

Chùa Sugimoto

Chùa Ōfuna Kannon
Yokosuka, Miura 51

Chùa Ōfuna Kannon

Chùa En'nō
Yokosuka, Miura 10

Chùa En'nō

Đền Amanawa Shinmei
Yokosuka, Miura 10

Đền Amanawa Shinmei

Bảo tàng Văn học Kamakura
Yokosuka, Miura 28

Bảo tàng Văn học Kamakura

Chùa Kenchō
Yokosuka, Miura 20

Chùa Kenchō

Chùa Jōmyō kisen'an
Yokosuka, Miura 5

Chùa Jōmyō kisen'an

Zeniaraibenzaiten Đền Ugafuku
Yokosuka, Miura 19

Zeniaraibenzaiten Đền Ugafuku

Dankazura
Yokosuka, Miura 13

Dankazura