Du lịch ở Kanagawa

Địa điểm ở Kanagawa

Chùa Shōmyō

Chùa Shōmyō

Đồ trang trí Tanabata ở ga Hiratsuka

Đồ trang trí Tanabata ở ga Hiratsuka

Tokaido Kawasaki-shuku Koryukan

Tokaido Kawasaki-shuku Koryukan

Chùa Yugyō (cây bạch quả - chợ trời chùa Yugyō, Fujisawa)

Chùa Yugyō (cây bạch quả - chợ trời chùa Yugyō, Fujisawa)

Hội trường Tưởng niệm Okurayama

Hội trường Tưởng niệm Okurayama

Nhà tưởng niệm Ozaki Gakudo

Nhà tưởng niệm Ozaki Gakudo

Nhà thờ Thánh Tâm Yokohama

Nhà thờ Thánh Tâm Yokohama

Nhà thờ Christ Yokohama

Nhà thờ Christ Yokohama

Kewaizaka

Kewaizaka

Đền Futako

Đền Futako

Đền Nitta

Đền Nitta

Đền Awashima

Đền Awashima

Đền Tsurumi

Đền Tsurumi

Những ngôi mộ cổ Chouja-Ana-yokoana

Những ngôi mộ cổ Chouja-Ana-yokoana

Công viên Hisamoto-yakuimonn

Công viên Hisamoto-yakuimonn