Du lịch ở Kanagawa

Địa điểm ở Kanagawa

Chùa Ryukō
Khu vực Shonan 2

Chùa Ryukō

Chùa Yugyō
Khu vực Shonan 1

Chùa Yugyō

Đền Hotoku Ninomiya
Khu vực phía Tây 7

Đền Hotoku Ninomiya

Công viên Lịch sử Ishigakiyama Ichiyajō (Thành cổ một đêm)
Khu vực phía Tây 2

Công viên Lịch sử Ishigakiyama Ichiyajō (Thành cổ một đêm)

Thành cổ Odawara
Khu vực phía Tây 76

Thành cổ Odawara

Đền Soga
Khu vực phía Tây 2

Đền Soga

Ngôi nhà Ashigari-go Seto
Khu vực phía Tây 9

Ngôi nhà Ashigari-go Seto

Trạm kiểm soát Hakone
Khu vực phía Tây 39

Trạm kiểm soát Hakone

Trà thất Amazake Chaya
Khu vực phía Tây 19

Trà thất Amazake Chaya

Đền Kuzuryū
Khu vực phía Tây 256

Đền Kuzuryū

Tuyến xa lộ cổ xưa Hakone
Khu vực phía Tây 9

Tuyến xa lộ cổ xưa Hakone

Đền Hakone
Khu vực phía Tây 214

Đền Hakone

Công viên thành cổ Arai
Khu vực phía Tây 2

Công viên thành cổ Arai

Đền Kifune
Khu vực phía Tây 0

Đền Kifune

Chùa Daiyūzan Saijō
Khu vực phía Tây 7

Chùa Daiyūzan Saijō