Du lịch ở Kanagawa

Địa điểm ở Kanagawa

Chùa Daihonzan Engaku

Chùa Daihonzan Engaku

Sasuke Inari

Sasuke Inari

Chùa Sugimoto

Chùa Sugimoto

Chùa Ōfuna Kannon

Chùa Ōfuna Kannon

Chùa En'nō

Chùa En'nō

Đền Amanawa Shinmei

Đền Amanawa Shinmei

Bảo tàng Văn học Kamakura

Bảo tàng Văn học Kamakura

Chùa Kenchō

Chùa Kenchō

Chùa Jōmyō kisen'an

Chùa Jōmyō kisen'an

Zeniaraibenzaiten Đền Ugafuku

Zeniaraibenzaiten Đền Ugafuku

Dankazura

Dankazura

Đền Tsurugaoka Hachimangu

Đền Tsurugaoka Hachimangu

Chùa Hase

Chùa Hase

Lăng mộ chôn cất đầu của Minamoto no Sanetomo

Lăng mộ chôn cất đầu của Minamoto no Sanetomo

Ngôi mộ của Minamoto no Yoritomo

Ngôi mộ của Minamoto no Yoritomo