Du lịch ở Kanagawa

Địa điểm ở Kanagawa

Cầu tàu Gạch đỏ (Red Brick Pier)
Yokohama, Kawasaki 7

Cầu tàu Gạch đỏ (Red Brick Pier)

Bảo tàng Ngựa
Yokohama, Kawasaki 8

Bảo tàng Ngựa

Nhà ở của một nhà ngoại giao
Yokohama, Kawasaki 4

Nhà ở của một nhà ngoại giao

Kaiko Hiroba (Quảng trường kỉ niệm ngày mở cảng Yokohama)
Yokohama, Kawasaki 4

Kaiko Hiroba (Quảng trường kỉ niệm ngày mở cảng Yokohama)

Nơi ở trước đây của Hirobumi Ito ở Kanazawa
Yokohama, Kawasaki 12

Nơi ở trước đây của Hirobumi Ito ở Kanazawa

Đền Susaki
Yokohama, Kawasaki 1

Đền Susaki

Đền Seto
Yokohama, Kawasaki 1

Đền Seto

Chùa Sōji
Yokohama, Kawasaki 7

Chùa Sōji

Lối vào chùa Sōji
Yokohama, Kawasaki 12

Lối vào chùa Sōji

Cổng chùa Sōji
Yokohama, Kawasaki 1

Cổng chùa Sōji

Hiện trường vụ việc Namamugi và Đài tưởng niệm
Yokohama, Kawasaki 1

Hiện trường vụ việc Namamugi và Đài tưởng niệm

Chùa Ankokuron
Yokosuka, Miura 51

Chùa Ankokuron

Chùa Anyō-in
Yokosuka, Miura 46

Chùa Anyō-in

Đền Egara Tenjin
Yokosuka, Miura 22

Đền Egara Tenjin

Chùa Daihonzan Engaku
Yokosuka, Miura 24

Chùa Daihonzan Engaku