Du lịch ở Kanagawa

Địa điểm ở Kanagawa

Khách sạn New Grand
Yokohama, Kawasaki 13

Khách sạn New Grand

Chùa Myōkō
Yokohama, Kawasaki 2

Chùa Myōkō

Chùa Myōhon
Yokosuka, Miura 50

Chùa Myōhon

Chùa Hongaku
Yokohama, Kawasaki 3

Chùa Hongaku

Bluff No. 111
Yokohama, Kawasaki 1

Bluff No. 111

Bluff No. 234
Yokohama, Kawasaki 2

Bluff No. 234

Vườn Ý Yamate
Yokohama, Kawasaki 8

Vườn Ý Yamate

Tham quan các Tòa nhà Lịch sử Phương Tây Yamate
Yokohama, Kawasaki 5

Tham quan các Tòa nhà Lịch sử Phương Tây Yamate

Aka-Renga Soko (Nhà kho gạch đỏ Yokohama)
Yokohama, Kawasaki 31

Aka-Renga Soko (Nhà kho gạch đỏ Yokohama)

Bảo tàng Lưu trữ Lịch sử Yokohama
Yokohama, Kawasaki 2

Bảo tàng Lưu trữ Lịch sử Yokohama

Ngôi nhà Anh ở Yokohama
Yokohama, Kawasaki 1

Ngôi nhà Anh ở Yokohama

Hội trường Kỷ niệm mở Cảng Yokohama (Jack)
Yokohama, Kawasaki 1

Hội trường Kỷ niệm mở Cảng Yokohama (Jack)

Ba tòa tháp Yokohama
Yokohama, Kawasaki 1

Ba tòa tháp Yokohama

Tòa nhà Hải quan Yokohama (Queen)
Yokohama, Kawasaki 10

Tòa nhà Hải quan Yokohama (Queen)

Đài tưởng niệm Đèn khí
Yokohama, Kawasaki 24

Đài tưởng niệm Đèn khí