Du lịch ở Kanagawa

Địa điểm ở Kanagawa

Tượng Saigo Takamori (công viên Ueno)
Xung quanh Kanagawa 6

Tượng Saigo Takamori (công viên Ueno)

Chùa Kouyo (Namiko Fudo)
Yokosuka, Miura 0

Chùa Kouyo (Namiko Fudo)

Chùa Jouei
Khu vực phía Tây 0

Chùa Jouei

Chùa Tokujoin (Tượng Đại Phật tại nhà tù trẻ em Hakone)
Khu vực phía Tây 0

Chùa Tokujoin (Tượng Đại Phật tại nhà tù trẻ em Hakone)

Chùa Jufuku
Yokosuka, Miura 0

Chùa Jufuku

Chùa Daiyūzan Saijō
Khu vực phía Tây 9

Chùa Daiyūzan Saijō

Đền Kamikasuya
Khu vực Shonan 1

Đền Kamikasuya

Di tích lịch sử cổng Otemon
Khu vực phía Tây 0

Di tích lịch sử cổng Otemon

Chùa Sugimoto
Yokosuka, Miura 11

Chùa Sugimoto

Oiso-geihinkan (Nơi ở trước kia của gia đình Kinoshita)
Khu vực Shonan 3

Oiso-geihinkan (Nơi ở trước kia của gia đình Kinoshita)

Đền Igami
Khu vực phía Tây 3

Đền Igami

Chùa Enpuku (Odawara Hachifukujin / Mizukake Hotei-son)
Khu vực phía Tây 4

Chùa Enpuku (Odawara Hachifukujin / Mizukake Hotei-son)

Đền Takaku
Khu vực Shonan 0

Đền Takaku

Bashamichi
Yokohama, Kawasaki 3

Bashamichi

Bảo tàng lịch sử và tượng Phật bằng đá
Khu vực phía Tây 1

Bảo tàng lịch sử và tượng Phật bằng đá