Du lịch ở Kanagawa

Địa điểm ở Kanagawa

Magaibutsu (tượng Phật tạc trên mặt đá)
Yokosuka, Miura 1

Magaibutsu (tượng Phật tạc trên mặt đá)

Kewaizaka
Yokosuka, Miura 0

Kewaizaka

Đền Nishikanō
Yokosuka, Miura 2

Đền Nishikanō

Chùa Hōkoku
Yokosuka, Miura 228

Chùa Hōkoku

Đền Amanawa Shinmei
Yokosuka, Miura 11

Đền Amanawa Shinmei

Đền Egara Tenjin
Yokosuka, Miura 23

Đền Egara Tenjin

Đền Hashirimizu
Yokosuka, Miura 3

Đền Hashirimizu

Cây bạch quả khổng lồ
Yokosuka, Miura 2

Cây bạch quả khổng lồ

Nhà hàng Cà-ri Hải Quân Yokosuka
Yokosuka, Miura 5

Nhà hàng Cà-ri Hải Quân Yokosuka

Chùa Kenchō
Yokosuka, Miura 23

Chùa Kenchō

Chùa Jokomyo
Yokosuka, Miura 5

Chùa Jokomyo

Sasuke Inari
Yokosuka, Miura 11

Sasuke Inari

Kamakura Mameya Hase Honten
Yokosuka, Miura 3

Kamakura Mameya Hase Honten

Đền Tsurugaoka Hachimangu
Yokosuka, Miura 55

Đền Tsurugaoka Hachimangu

Đền Kamakura Benzaiten-sha
Yokosuka, Miura 0

Đền Kamakura Benzaiten-sha