Du lịch ở Kanagawa

Địa điểm ở Kanagawa

Chùa Komyo
Yokosuka, Miura 2

Chùa Komyo

Chùa Jinmu
Yokosuka, Miura 0

Chùa Jinmu

Chùa Honzui
Yokosuka, Miura 2

Chùa Honzui

Chùa Eisho
Yokosuka, Miura 8

Chùa Eisho

Chùa Kaizo
Yokosuka, Miura 3

Chùa Kaizo

Chùa Jokomyo
Yokosuka, Miura 5

Chùa Jokomyo

Chùa Jochi
Yokosuka, Miura 0

Chùa Jochi

Chùa Jōmyō
Yokosuka, Miura 0

Chùa Jōmyō

Kigenin
Yokosuka, Miura 2

Kigenin

Chợ buổi sáng Misaki
Yokosuka, Miura 1

Chợ buổi sáng Misaki

Cảng Kurihama
Yokosuka, Miura 4

Cảng Kurihama

Đỉnh Takatori
Yokosuka, Miura 1

Đỉnh Takatori

Magaibutsu (tượng Phật tạc trên mặt đá)
Yokosuka, Miura 1

Magaibutsu (tượng Phật tạc trên mặt đá)

Khách sạn Maholova Miura
Yokosuka, Miura 4

Khách sạn Maholova Miura

Kamakura Mameya Hase Honten
Yokosuka, Miura 2

Kamakura Mameya Hase Honten