Du lịch ở Kanagawa

Địa điểm ở Kanagawa

Cảng Kurihama
Yokosuka, Miura 4

Cảng Kurihama

Chùa Hokai
Yokosuka, Miura 0

Chùa Hokai

Đỉnh Takatori
Yokosuka, Miura 2

Đỉnh Takatori

Chùa Myouhou
Yokosuka, Miura 0

Chùa Myouhou

Chùa Komyo
Yokosuka, Miura 2

Chùa Komyo

Chi nhánh Trung tâm cộng đồng Uraga (Bảo tàng dân gian)
Yokosuka, Miura 0

Chi nhánh Trung tâm cộng đồng Uraga (Bảo tàng dân gian)

Chùa Gokuraku
Yokosuka, Miura 0

Chùa Gokuraku

Chùa Kaizo
Yokosuka, Miura 3

Chùa Kaizo

Bảo tàng Kamakura Kokuhoukan
Yokosuka, Miura 0

Bảo tàng Kamakura Kokuhoukan

Các hang động Mandarado Yagura
Yokosuka, Miura 7

Các hang động Mandarado Yagura

Chùa Daihonzan Engaku
Yokosuka, Miura 24

Chùa Daihonzan Engaku

Kamakura Mameya (Cửa hàng Komachi-dori)
Yokosuka, Miura 1

Kamakura Mameya (Cửa hàng Komachi-dori)

Magaibutsu (tượng Phật tạc trên mặt đá)
Yokosuka, Miura 1

Magaibutsu (tượng Phật tạc trên mặt đá)

Đền Hashirimizu
Yokosuka, Miura 3

Đền Hashirimizu

Đền Shirahata (Thành phố Kamakura)
Yokosuka, Miura 2

Đền Shirahata (Thành phố Kamakura)