Du lịch ở Kanagawa

Địa điểm ở Kanagawa

Phân loại bởi:
Đền Higashikanō
Yokosuka, Miura

Đền Higashikanō

Đền Maruyama Inari-sha
Yokosuka, Miura

Đền Maruyama Inari-sha

Chùa Daihonzan Engaku
Yokosuka, Miura

Chùa Daihonzan Engaku

Chùa Kaizo
Yokosuka, Miura

Chùa Kaizo

Chùa Myouhou
Yokosuka, Miura

Chùa Myouhou

Kamakurabori Kaikan CAFÉ & SHOP Guri
Yokosuka, Miura

Kamakurabori Kaikan CAFÉ & SHOP Guri

Các hang động Mandarado Yagura
Yokosuka, Miura

Các hang động Mandarado Yagura

Đền Kamakurayama
Yokosuka, Miura

Đền Kamakurayama

Đền Amanawa Shinmei
Yokosuka, Miura

Đền Amanawa Shinmei

Đền Nishikanō
Yokosuka, Miura

Đền Nishikanō

Kamakura Mameya Hase Honten
Yokosuka, Miura

Kamakura Mameya Hase Honten

Đền Tsurugaoka Hachimangu
Yokosuka, Miura

Đền Tsurugaoka Hachimangu

Wakamiya-oji
Yokosuka, Miura

Wakamiya-oji

Kigenin
Yokosuka, Miura

Kigenin

Đền Jourakuji
Yokosuka, Miura

Đền Jourakuji

Chùa En'nō
Yokosuka, Miura

Chùa En'nō

Chùa Anyō-in
Yokosuka, Miura

Chùa Anyō-in

Moriyamasha
Yokosuka, Miura

Moriyamasha

1 - 18 của 81 các kết quả