Tổng quan

Tại mỗi shukuba (trạm nghỉ) dưới thời Edo có một nhà trọ chính quyền gọi là Honjin để các quan chức và lãnh chúa Mạc phủ Edo ở lại. Waki Honjin là một nhà trọ phụ hỗ trợ cho nhà trọ chính Honjin. Chỉ có duy nhất một Waki Honjin từng nằm tại trạm nghỉ Hiratsuka.

Thông tin chi tiết

Địa chỉ

2-1, Hiratsuka, thành phố Hiratsuka, tỉnh Kanagawa

Đường đến

Ga JR Hiratsuka (trên tuyến JR Tokaido)

Hình ảnh

Khu vực Kousatsu-jo (Bảng thông báo cũ)
Khu vực Shonan

Khu vực Kousatsu-jo (Bảng thông báo cũ)

Honjin-kyu (Nhà trọ chính quyền trước đây)
Khu vực Shonan

Honjin-kyu (Nhà trọ chính quyền trước đây)

Khu vực trạm gác Edoguchi Mitsuke
Khu vực Shonan

Khu vực trạm gác Edoguchi Mitsuke

Gò (tsuka) Hiratsuka
Khu vực Shonan

Gò (tsuka) Hiratsuka