Bỏ qua đi vào nội dung chính
Kinh doanh Lữ hành & Truyền thông
Waki Honjin

Waki Honjin

Tại mỗi shukuba (trạm nghỉ) dưới thời Edo có một nhà trọ chính quyền gọi là Honjin để các quan chức và lãnh chúa Mạc phủ Edo ở lại. Waki Honjin là một nhà trọ phụ hỗ trợ cho nhà trọ chính Honjin. Chỉ có duy nhất một Waki Honjin từng nằm tại trạm nghỉ Hiratsuka.

Thông tin cần thiết

Đường đến

Ga JR Hiratsuka (trên tuyến JR Tokaido)

Khám phá xung quanh

Bạn có thể thích

Khu vực Kousatsu-jo (Bảng thông báo cũ)

Khu vực Kousatsu-jo (Bảng thông báo cũ)

Hiratsuka
Honjin-kyu (Nhà trọ chính quyền trước đây)

Honjin-kyu (Nhà trọ chính quyền trước đây)

Hiratsuka
Khu vực trạm gác Edoguchi Mitsuke

Khu vực trạm gác Edoguchi Mitsuke

Hiratsuka
Gò (tsuka) Hiratsuka

Gò (tsuka) Hiratsuka

Hiratsuka