Bảo tàng tơ lụa

Yokohama, Kawasaki 1giờ

Tổng quan

Một bảo tàng hiếm có về tơ lụa giải thích quá trình chuyển tằm thành sợi tơ. Quần áo tơ lụa Nhật Bản trong mỗi thời kỳ lịch sử cũng được trưng bày tại đây. Trong cửa hiệu của bảo tàng, bạn có thể tìm thấy khăn quàng cổ Yokohama, ẩm thực chứa tơ tằm, sách và các sản phẩm liên quan đến tơ lụa.

Cơ sở vật chất sẵn có

Thông tin chi tiết

Địa chỉ

1, Yamashita-cho, quận Naka, thành phố Yokohama, tỉnh Kanagawa

Số điện thoại

045-641-0841

Giờ làm việc

9:30 ~ 17:00 (giờ vào cửa cuối cùng 16:30)

Ngày lễ

Các ngày thứ hai (ngày kế tiếp nếu thứ 2 là ngày lễ) Ngày nghỉ cuối năm và năm mới (28/12 - 4/1) Có thể đóng cửa mà không thông báo trước

Giá

Người lớn 500 yên, Người cao tuổi (Từ 65 tuổi trở lên) / Học sinh đại học 300 Yên, Học sinh trung học / Tiểu học / Học sinh trung học cơ sở 100 yên (phí bổ sung sẽ được tính cho triển lãm đặc biệt)

Hình ảnh

Múa lân Trung Quốc
Yokohama, Kawasaki

Múa lân Trung Quốc

Yokohama Haikara Kimono Kan: Trải nghiệm mặc kimono đầy phong cách
Yokohama, Kawasaki

Yokohama Haikara Kimono Kan: Trải nghiệm mặc kimono đầy phong cách

Yokohama Yukata DE Marine Rouge
Yokohama, Kawasaki

Yokohama Yukata DE Marine Rouge

Kaiko Hiroba (Quảng trường kỉ niệm ngày mở cảng Yokohama)
Yokohama, Kawasaki

Kaiko Hiroba (Quảng trường kỉ niệm ngày mở cảng Yokohama)