Bỏ qua đi vào nội dung chính
Kinh doanh Lữ hành & Truyền thông

Làm Miso Nazuna

Atsugi

Những người sản xuất miso này sẽ làm tất cả các công đoạn từ đầu - trồng lúa và đậu từ trang trại ở Atsugi, xử lý, sản xuất miso, và sau đó bán ra thị trường. Sản phẩm của họ không sử dụng hương liệu nhân tạo và không chất phụ gia.

Khám phá xung quanh

Bạn có thể thích

Lễ hội Yumemi Ichi (Chợ nông sản của JA Atsugi)

Lễ hội Yumemi Ichi (Chợ nông sản của JA Atsugi)

Atsugi
Hiệp hội sản xuất Sake Kanagawa

Hiệp hội sản xuất Sake Kanagawa

Yokosuka
Thunder Snake ATSUGI

Thunder Snake ATSUGI

Atsugi
Hon-atsugi Myroad

Hon-atsugi Myroad

Atsugi