Bỏ qua đi vào nội dung chính
MICE Kinh doanh Lữ hành & Truyền thông
Tám cảnh đẹp Kisawa (Ao Kisawa)

Tám cảnh đẹp Kisawa (Ao Kisawa)

Bao quanh ao nước là cây cối xanh tươi nơi bạn có thể tắm rừng.

Thông tin cần thiết

Giờ làm việc

7 ngày trong tuần

Thời gian

15phút

Ngày lễ 7 ngày trong tuần
Giá

Miễn phí

Đường đến

Ga Oiso, tuyến Tokaido

Khám phá xung quanh

Bạn có thể thích

Tám cảnh đẹp Kisawa

Tám cảnh đẹp Kisawa

Hiratsuka
Chùa Shogan

Chùa Shogan

Hiratsuka
Thác Kirifuri

Thác Kirifuri

Hiratsuka
Tám cảnh đẹp Kisawa (Đồi Yurugino)

Tám cảnh đẹp Kisawa (Đồi Yurugino)

Hiratsuka