Cửa van Kakou, Kawasaki

Yokohama, Kawasaki 15phút

Tổng quan

Cửa van Kakou trên sông Tama được xây dựng vào tháng 3 năm 1928 (Chiêu Hòa 3) và là một phần trong kế hoạch quản lý kênh, cảng biển và bến tàu. Phía trên đỉnh cửa van là hình trang trí theo mô típ một chiếc giỏ đựng rất nhiều lê, nho và đào. Những loại trái cây này từng là đặc sản của Kawasaki vào thời điểm đó. Cửa van được công nhận là di sản văn hóa vật thể vào năm 1998 (Heisei 10).

Thông tin chi tiết

Địa chỉ

66 Minatomachi, quận Kawasaki, thành phố Kawasaki, tỉnh Kanagawa

Hình ảnh

Nhà máy Ajinomoto Kawasaki
Yokohama, Kawasaki

Nhà máy Ajinomoto Kawasaki

Trường đua ngựa Kawasaki (Xem đua ngựa, thử cưỡi ngựa, v.v.)
Yokohama, Kawasaki

Trường đua ngựa Kawasaki (Xem đua ngựa, thử cưỡi ngựa, v.v.)

Không gian xanh trên sông Tama
Yokohama, Kawasaki

Không gian xanh trên sông Tama

Đền Kanayama
Yokohama, Kawasaki

Đền Kanayama