Bỏ qua đi vào nội dung chính
Kinh doanh Lữ hành & Truyền thông
Khu phố Nakamise - chùa Kawasakidaishi

Khu phố Nakamise - chùa Kawasakidaishi

Đây là một khu phố với nhiều cửa hàng ở hai bên đường, trải dài từ cổng Daisanmon đến chùa Kawasakidaishi, và có chiều dài khoảng 200m. Nhân viên bán hàng vô cùng nhiệt tình và bán các đặc sản như Tontoko Ame (kẹo) và bánh Kuzumochi.

Khám phá xung quanh

Bạn có thể thích

Trải nghiệm cắt kẹo

Trải nghiệm cắt kẹo

Kawasaki
Shogetsuan Kawasaki (Soba)

Shogetsuan Kawasaki (Soba)

Kawasaki
Kuzumochi Sumiyoshi

Kuzumochi Sumiyoshi

Kawasaki
Chùa Kawasaki Daishi Heiken

Chùa Kawasaki Daishi Heiken

Kawasaki