Liên hoan phim Kawasaki Shinyuri

Yokohama, Kawasaki 2giờ

Tổng quan

Thành lập năm 1995, lễ hội phim được tổ chức và hoạt động bởi những tình nguyện viên. Được đăng cai bởi Trung tâm nghệ thuật thành phố Kawasaki, lễ hội này là một phần của Ý tưởng phát triển nghệ thuật thành phố Kawasaki.

Cơ sở vật chất sẵn có

Thông tin chi tiết

Địa chỉ

6-7-1 Manpukuji, quận Asao, thành phố Kawasaki, tỉnh Kanagawa

Đường đến

Tuyến Odakyu, ga Shin-Yurigaoka

Giờ làm việc

Cần xác nhận

Giá

Cần xác nhận

Hình ảnh

Trung tâm nghệ thuật Kawasaki
Yokohama, Kawasaki

Trung tâm nghệ thuật Kawasaki

Trình diễn ánh sáng Kirara @ Art Shinyuri ở Shinyurigaoka
Yokohama, Kawasaki

Trình diễn ánh sáng Kirara @ Art Shinyuri ở Shinyurigaoka

Teatro Giglio Showa
Yokohama, Kawasaki

Teatro Giglio Showa

Kachizaka (Khu vực phía bắc quận Asao / Tuyến đường ngắm núi Phú Sỹ)
Yokohama, Kawasaki

Kachizaka (Khu vực phía bắc quận Asao / Tuyến đường ngắm núi Phú Sỹ)