Trung tâm Daishigawara Higata

Yokohama, Kawasaki 30phút

Tổng quan

Nằm ở cơ sở Trung tâm Daishigawara Suibo, đây là địa điểm triển lãm môi trường cửa sông, lịch sử và văn hóa của sông Tama. Các hội thảo sử dụng nguyên vật liệu thiên nhiên và sự kiện quan sát vùng đất ngập nước thủy triều cũng được tổ chức tại đây.

Thông tin chi tiết

Địa chỉ

1-1-15 Daishigawara, quận Kawasaki, thành phố Kawasaki, tỉnh Kanagawa

Đường đến

7 phút từ ga Higashimonzen trên tuyến Keikyu-Daishi

Giờ làm việc

10:00 ~ 16:00

Giá

Miễn phí

Hình ảnh

Shogetsuan Kawasaki (Soba)
Yokohama, Kawasaki

Shogetsuan Kawasaki (Soba)

Trải nghiệm cắt kẹo(Trụ sở chính Matsuya)
Yokohama, Kawasaki

Trải nghiệm cắt kẹo(Trụ sở chính Matsuya)

Khu phố Nakamise - chùa Kawasakidaishi
Yokohama, Kawasaki

Khu phố Nakamise - chùa Kawasakidaishi

Kuzumochi Sumiyoshi
Yokohama, Kawasaki

Kuzumochi Sumiyoshi