Voyages à Kanagawa

Destinations à Kanagawa

Le temple Tokozenji
Yokohama, Kawasaki 1

Le temple Tokozenji

Hachimanbashi Kamoshitamaru
Yokohama, Kawasaki 0

Hachimanbashi Kamoshitamaru

Eria YOH
Yokohama, Kawasaki 0

Eria YOH

Burari-Nogeyama-Doubutsuen BUS
Yokohama, Kawasaki 3

Burari-Nogeyama-Doubutsuen BUS

Sky Spa Yokohama
Yokohama, Kawasaki 3

Sky Spa Yokohama

Bus du jardin Burari Sankei-en
Yokohama, Kawasaki 4

Bus du jardin Burari Sankei-en

Bluff No. 18
Yokohama, Kawasaki 69

Bluff No. 18

Little Okinawa
Yokohama, Kawasaki 0

Little Okinawa

Miyagawa Kozan - Musée des oeuvres de Makuzu
Yokohama, Kawasaki 3

Miyagawa Kozan - Musée des oeuvres de Makuzu

CLUB CITTA'
Yokohama, Kawasaki 8

CLUB CITTA'

Festival des Sakura à Tsunashima
Yokohama, Kawasaki 3

Festival des Sakura à Tsunashima

Musée de la préfecture de Kanagawa  Kanazawa-Bunko
Coupon
Yokohama, Kawasaki 2

Musée de la préfecture de Kanagawa Kanazawa-Bunko

Le parc Hayanoseichi et l’étang Nanatsu-Ike
Yokohama, Kawasaki 6

Le parc Hayanoseichi et l’étang Nanatsu-Ike

Tonosama no Haka (La tombe de la famille Tominaga)
Yokohama, Kawasaki 5

Tonosama no Haka (La tombe de la famille Tominaga)

Le Musée d'art Taro Okamoto
Yokohama, Kawasaki 8

Le Musée d'art Taro Okamoto