Voyages à Kanagawa

Destinations à Kanagawa

Rue du marché au poisson Namamugi
Yokohama, Kawasaki 92

Rue du marché au poisson Namamugi

Le musée de l'histoire locale de Kakio
Yokohama, Kawasaki 0

Le musée de l'histoire locale de Kakio

Restaurant Maichin
Yokohama, Kawasaki 5

Restaurant Maichin

parc forestier de Negishi
Yokohama, Kawasaki 17

parc forestier de Negishi

Eria YOH
Yokohama, Kawasaki 0

Eria YOH

Hotel Seaparadise Inn
Yokohama, Kawasaki 2

Hotel Seaparadise Inn

Yokohama Yasohachi
Yokohama, Kawasaki 0

Yokohama Yasohachi

Yokohama Yukata DE Marine Rouge
Yokohama, Kawasaki 0

Yokohama Yukata DE Marine Rouge

Parc Hisamoto-yakuimonn
Yokohama, Kawasaki 2

Parc Hisamoto-yakuimonn

Hamamonyo (objets à motifs du mont Fuji)
Yokohama, Kawasaki 1

Hamamonyo (objets à motifs du mont Fuji)

La croisière Red Brick Café
Yokohama, Kawasaki 16

La croisière Red Brick Café

Bus du jardin Burari Sankei-en
Yokohama, Kawasaki 4

Bus du jardin Burari Sankei-en

La statue de Okamoto Kanoko (mère de Okamoto Taro)
Yokohama, Kawasaki 3

La statue de Okamoto Kanoko (mère de Okamoto Taro)

Musée Silk
Yokohama, Kawasaki 11

Musée Silk

Bornelund Grand Tree Musashi-Kosugi
Yokohama, Kawasaki 2

Bornelund Grand Tree Musashi-Kosugi